Aktuální informace o denních výkonech a stavu zásob

Celkové dostupné výkony na následující plynárenský den
kWh
Celkový těžební výkon 27 038 500
Celkový vtlačný výkon 41 493 482
Celkové smluvní pevné výkony na následující plynárenský den
kWh
Celkový smluvní těžební výkon 27 038 500
Celkový smluvní vtlačný výkon 41 493 482
Aktuální stav zásob v PZP
kWh
Aktuální stav 4 601 079 164
Velikost přerušených přerušitelných výkonů a nejvyšší cena vůčí které bylo přerušení aplikováno
Přerušitelný vtláčecí výkon
kWh Kč/kWh
0 0
Velikost přerušené pevné skladovací kapacity
kWh
Těžební výkon 0
Vtlačný výkon 0
Skutečné denní hodnoty
kWh
Těžební výkon 320 000
Vtlačný výkon 2 432 298