Aktuální informace o denních výkonech a stavu zásob

Celkové dostupné výkony na následující plynárenský den
kWh
Celkový těžební výkon 47 163 980
Celkový vtlačný výkon 45 060 050
Celkové smluvní pevné výkony na následující plynárenský den
kWh
Celkový smluvní těžební výkon 47 163 980
Celkový smluvní vtlačný výkon 45 060 050
Aktuální stav zásob v PZP
kWh
Aktuální stav 327 964 310
Velikost přerušených přerušitelných výkonů a nejvyšší cena vůčí které bylo přerušení aplikováno
Přerušitelný vtláčecí výkon
kWh Kč/kWh
0 0
Velikost přerušené pevné skladovací kapacity
kWh
Těžební výkon 0
Vtlačný výkon 0
Skutečné denní hodnoty
kWh
Těžební výkon 0
Vtlačný výkon 1 802 000