Aktuální informace o denních výkonech a stavu zásob

Celkové dostupné výkony na následující plynárenský den
kWh
Celkový těžební výkon 57 600 577
Celkový vtlačný výkon 60 149 500
Celkové smluvní pevné výkony na následující plynárenský den
kWh
Celkový smluvní těžební výkon 57 600 577
Celkový smluvní vtlačný výkon 60 149 500
Aktuální stav zásob v PZP
kWh
Aktuální stav 364 408 754
Velikost přerušených přerušitelných výkonů a nejvyšší cena vůčí které bylo přerušení aplikováno
Přerušitelný vtláčecí výkon
kWh Kč/kWh
0 0
Velikost přerušené pevné skladovací kapacity
kWh
Těžební výkon 0
Vtlačný výkon 0
Skutečné denní hodnoty
kWh
Těžební výkon 3 254 833
Vtlačný výkon 0