Aktuální informace o denních výkonech a stavu zásob

Celkové dostupné výkony na následující plynárenský den
kWh
Celkový těžební výkon 65 973 311
Celkový vtlačný výkon 43 135 804
Celkové smluvní pevné výkony na následující plynárenský den
kWh
Celkový smluvní těžební výkon 65 973 311
Celkový smluvní vtlačný výkon 43 135 804
Aktuální stav zásob v PZP
kWh
Aktuální stav 3 088 403 336
Velikost přerušených přerušitelných výkonů a nejvyšší cena vůčí které bylo přerušení aplikováno
Přerušitelný vtláčecí výkon
kWh Kč/kWh
0 0
Velikost přerušené pevné skladovací kapacity
kWh
Těžební výkon 0
Vtlačný výkon 0
Skutečné denní hodnoty
kWh
Těžební výkon 40 055 000
Vtlačný výkon 0