Aktuální informace o denních výkonech a stavu zásob

Celkové dostupné výkony na následující plynárenský den
kWh
Celkový těžební výkon 8 103 250
Celkový vtlačný výkon 45 344 663
Celkové smluvní pevné výkony na následující plynárenský den
kWh
Celkový smluvní těžební výkon 3 004 000
Celkový smluvní vtlačný výkon 45 060 050
Aktuální stav zásob v PZP
kWh
Aktuální stav 115 733 760
Velikost přerušených přerušitelných výkonů a nejvyšší cena vůčí které bylo přerušení aplikováno
Přerušitelný vtláčecí výkon
kWh Kč/kWh
0 0
Velikost přerušené pevné skladovací kapacity
kWh
Těžební výkon 0
Vtlačný výkon 0
Skutečné denní hodnoty
kWh
Těžební výkon 0
Vtlačný výkon 13 800 000