Aktuální informace o denních výkonech a stavu zásob

Celkové dostupné výkony na následující plynárenský den
kWh
Celkový těžební výkon 80 107 500
Celkový vtlačný výkon 42 635 662
Celkové smluvní pevné výkony na následující plynárenský den
kWh
Celkový smluvní těžební výkon 80 107 500
Celkový smluvní vtlačný výkon 42 635 662
Aktuální stav zásob v PZP
kWh
Aktuální stav 2 977 841 882
Velikost přerušených přerušitelných výkonů a nejvyšší cena vůčí které bylo přerušení aplikováno
Přerušitelný vtláčecí výkon
kWh Kč/kWh
0 0
Velikost přerušené pevné skladovací kapacity
kWh
Těžební výkon 0
Vtlačný výkon 0
Skutečné denní hodnoty
kWh
Těžební výkon 0
Vtlačný výkon 2 600 000