Souhrnný výkaz dodržování standardů kvality za rok 2016 – 2020

Číslo paragrafu standardu Standard Počet případů vyplacených náhrad Vyplacené náhrady celkem v tis. Kč Průměrná náhrada v tis. Kč
8 dodržení plánovaného omezení nebo přerušení přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu 0 0 0
14 lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu 0 0 0
Celkem   0 0 0

Aktualizováno k 30. 3. 2020