Informace o ročním plánu snížení velikosti dostupných denních výkonů virtuálního zásobníku plynu

Termín odstávky
Snížení skladovací kapacity
Snížení kvality služeb Poznámka
Provozní objem Vtláčecí výkon Těžební výkon
20.9. – 30.9.2019 298 mil. m3 na 0 % max. výkonu na 0 % max. výkonu plánované technologická odstávka
3.9. – 16.9.2020 315 mil. m3 na 0% max. výkonu na 0% max. výkonu plánované technologická odstávka

Aktualizace k 9.8.2019