Informace o aktuální technické, smluvní a volné skladovací kapacitě

 Rok Celková technická kapacita (GWh) Zasmluvněná kapacita (GWh) Volná kapacita (GWh)
2023 4 843,6 4 843,6 0
2024 4 800 4 128,5 671,5
2025 4 800 175 4 625