Informace o aktuální technické, smluvní a volné skladovací kapacitě

 Rok Celková technická kapacita (mil. m3) Zasmluvněná kapacita (mil. m3) Volná kapacita (mil. m3)
2016 115 115 0
2017 190 190 0
2018 270 270 0
2019 308 308 0
2020 370 370 0
2021 420 420 0