Informace o aktuální technické, smluvní a volné skladovací kapacitě

 Rok Celková technická kapacita (mil. m3) Zasmluvněná kapacita (mil. m3) Volná kapacita (mil. m3)
 2016  115  115  0
 2017 190 190  0
 2018 250 250  0