Zahrnuje plánované navýšení skladovací kapacity virtuálního zásobníku a zvyšování denních vtláčecích a odběrových výkonů

(všechny níže uvedené hodnoty jsou při teplotě 15 stupňů C a tlaku 101,325 kPa)

 Rok  2014  2015  2016 2017 2018 2019 2020 2021  2022  2023 a později 
 Objem virtuálního zásobníku (mil.m3) 0  0  115  190 270 308  370  420  420  448
 Max. denní odběr (mil.m3/den)  0  0  4,0  4,5  7,5  7,5  7,8  7,8  7,5  7,5
Max. denní vtláčení (mil.m3/den)  0  0  3,0  3,5  4,5  4,5  5,6  5,3  4,5  4,5