Společnost Moravia Gas Storage a.s. vyhlašuje aukci na roční skladovací kapacitu s pevným výkonem:

Datum konání aukce: 9.10.2023, 14:00 hod. SE(L)Č
Datum zveřejnění oznámení o aukci: 5.10.2023
Provozní objem: 1 000 000 MWh
Maximální vtláčecí výkon: 10 056 MWh/den
Maximální těžební výkon: 16 752 MWh/den
Typ smlouvy: roční skladovací kapacita
Skladovací období: 1-3 skladovací roky od 1.4.2024, 6:00 hod. – 1.4.2027, 6:00 hod. SE(L)Č
Podmínky vyhlášené aukce jsou v souladu s vyhláškou č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, v platném znění
Bližší informace: auction@mnd-es.cz
Ing. Josef Brůček, tel.: +420 775 877 182