Aukce na skladovací kapacitu: 30. 09. 2020
Společnost Moravia Gas Storage a.s. vyhlašuje aukci na skladovací kapacitu

Datum konání aukce: 30. 09. 2020, 10.00 hod. SEČ
Datum zveřejnění oznámení o aukci: 23. 09. 2020
Provozní objem: 107 000 MWh
Maximální vtláčecí výkon:   3 700 MWh/den
Maximální těžební výkon:   0 MWh/den
Těžba plynu bude realizována přes denní přerušitelný výkon, viz https://www.moraviags.cz/obchodni-dispecink/denni-prerusitelny-vykon/
Typ smlouvy: měsíční skladovací smlouva
Skladovací období: 1.10.2020, 6:00 hod. – 1.4.2021, 6:00 hod.
Podmínky vyhlášené aukce jsou v souladu s vyhláškou č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, v platném znění
Bližší informace: cervenka@gasstorage.cz
Filip Červenka, tel.: +420 775 875 092
Aukční portál: http://mndgs.proebiz.com