Aukce na skladovací kapacitu: 30.3.2021
Společnost Moravia Gas Storage a.s. vyhlašuje aukci na skladovací kapacitu

Datum konání aukce: 30.3.2021, 10:00 hod. SEČ
Datum zveřejnění oznámení o aukci: 18.3.2021
Provozní objem: 179 440 MWh
Maximální vtláčecí výkon: 1 802 MWh/den
Maximální těžební výkon: 3 004 MWh/den
Typ smlouvy: roční skladovací kapacita
Skladovací období: 1.4.2021, 6:00 hod. – 1.4.2022, 6:00 hod.
Podmínky vyhlášené aukce jsou v souladu s vyhláškou č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, v platném znění
Bližší informace: cervenka@gasstorage.cz
Filip Červenka, tel.: +420 775 875 092
Aukční portál: http://mndgs.proebiz.com