Společnost Moravia Gas Storage a.s. vyhlašuje aukci na roční skladovací kapacitu s pevným výkonem:

Datum konání aukce: 30.1.2024, 10:00 hod. SEČ
Datum zveřejnění oznámení o aukci: 24.1.2024
Provozní objem: 300 000 MWh
Maximální vtláčecí výkon: 3 015,420 MWh/den
Maximální těžební výkon: 5 024,075 MWh/den
Typ smlouvy: roční skladovací kapacita
Skladovací období: 1-3 skladovací roky od 1.4.2024, 6:00 hod. do 1.4.2027, 6:00 hod. SE(L)Č
Podmínky vyhlášené aukce jsou v souladu s vyhláškou č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, v platném znění
Bližší informace: auction@mnd-es.cz
Josef Brůček, tel.: +420 775 877 182
Filip Červenka, tel.: +420 775 875 092

Aukční portál: MGS (proebiz.com)