Společnost Moravia Gas Storage a.s. vyhlašuje aukci na měsíční skladovací kapacitu s pevným výkonem:

Datum konání aukce: 16.2.2023, 13:00 hod. SEČ
Datum zveřejnění oznámení o aukci: 13.2.2023
Provozní objem: 4 314 240,000 MWh
Maximální vtláčecí výkon: 43 335,000 MWh/den
Maximální těžební výkon: 72 225,000 MWh/den
Typ smlouvy: měsíční skladovací kapacita
Skladovací období: 1.4.2023, 6:00 hod. – 1.4.2024, 6:00 hod.
Podmínky vyhlášené aukce jsou v souladu s vyhláškou č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, v platném znění
Bližší informace: auction@mnd-es.cz
Filip Červenka, tel.: +420 775 875 092

Aukční portál: http://mndgs.proebiz.com