Společnost Moravia Gas Storage a.s. vyhlašuje aukci na měsíční skladovací kapacitu s pevným výkonem:

Datum konání aukce: 14.6.2023, 10:00 hod. SEČ
Datum zveřejnění oznámení o aukci: 7.6.2023
Provozní objem: 480 000 MWh
Maximální vtláčecí výkon: 4 820 MWh/den
Maximální těžební výkon: 8 030 MWh/den
Typ smlouvy: měsíční skladovací kapacita
Skladovací období: 1.4.2024, 6:00 hod. – 1.4.2025, 6:00 hod.
Podmínky vyhlášené aukce jsou v souladu s vyhláškou č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, v platném znění
Bližší informace: auction@mnd-es.cz
Josef Brůček, tel.: +420 775 877 182

Aukční portál: http://mndgs.proebiz.com