Aukce na skladovací kapacitu: 11.11.2022
Společnost Moravia Gas Storage a.s. vyhlašuje aukci na měsíční skladovací kapacitu

Datum konání aukce: 11.11.2022, 14:00 hod. SEČ
Datum zveřejnění oznámení o aukci: 8.11.2022
Provozní objem: 479 360 MWh
Maximální vtláčecí výkon: 4 815 MWh/den
Maximální těžební výkon: 8 025 MWh/den
Typ smlouvy: měsíční skladovací kapacita
Skladovací období: 1.4.2023, 6:00 hod. – 1.4.2024, 6:00 hod.
Podmínky vyhlášené aukce jsou v souladu s vyhláškou č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, v platném znění
Bližší informace: cervenka@gasstorage.cz
Filip Červenka, tel.: +420 775 875 092
Aukční portál: http://mndgs.proebiz.com