Aukce na nevyužitou skladovací kapacitu: 11.10.2022
Společnost Moravia Gas Storage a.s. vyhlašuje aukci na nevyužitou skladovací kapacitu

Datum konání aukce: 11.10.2022, 10:00 hod. SELČ
Datum zveřejnění oznámení o aukci: 6.10.2022
Provozní objem: 3 066 835,633 MWh
Maximální vtláčecí výkon: 30 805,270 MWh/den
Maximální těžební výkon: 51 342,115 MWh/den
Typ smlouvy: nevyužitá skladovací kapacita
Skladovací období: od plynárenského dne následujícího po podpisu smlouvy o uskladňování plynu do 1.4.2023, 6:00 hod.
Podmínky vyhlášené aukce jsou v souladu s vyhláškou č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, v platném znění
Bližší informace: cervenka@mnd-es.cz
Filip Červenka, tel.: +420 775 875 092
Aukční portál: http://mndgs.proebiz.com