Společnost Moravia Gas Storage a.s. vyhlašuje aukci na měsíční skladovací kapacitu s pevným výkonem:

Datum konání aukce: 23.6.2023, 10:00 hod. SE(L)Č
Datum zveřejnění oznámení o aukci: 20.6.2023
Provozní objem: 50 000 MWh
Maximální vtláčecí výkon: 556 MWh/den
Maximální těžební výkon: 556 MWh/den
Typ smlouvy: měsíční skladovací kapacita
Skladovací období: 1.7.2023, 6:00 hod. – 1.4.2024, 6:00 hod.
Podmínky vyhlášené aukce jsou v souladu s vyhláškou č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, v platném znění
Bližší informace: auction@mnd-es.cz
Josef Brůček, tel.: +420 775 877 182

Aukční portál: https://aukce.proebiz.com