Dlouhodobá skladovací kapacita

Jako naši hlavní službu nabízíme dlouhodobou skladovací kapacitu. Rezervace této skladovací kapacity je v souladu s Energetickým zákonem a následně pak s Pravidly trhu s plynem povinně prováděna v transparentních aukcích. Každý zájemce o účast v aukci je povinen před začátkem příslušné aukce potvrdit splnění podmínek pro účast v aukci v Aukčním systému. Skladovací kapacita je nabízena jako kombinace provozního objemu a pevného/přerušitelného vtláčecího a těžebního výkonu nebo jako různé kombinace těchto prvků. Konkrétní parametry nabízeného produktu jsou vždy definovány v dokumentu Podmínky aukce.

Aukce jsou vyhlašovány pro tyto typy smluv, které se řídí Řádem provozovatele ZP:

  • Roční smlouva o uskladňování plynu s pevným/přerušitelným výkonem
  • Měsíční smlouva o uskladňování plynu s pevným/přerušitelným výkonem
  • Smlouva o uskladňování plynu na nevyužitou skladovací kapacitu