Dodatečný (denní) provozní objem

Dodatečný (denní) provozní objem lze poskytnout na základě uzavřené rámcové smlouvy. Tento objem je nabízen bez vtláčecích a těžebních výkonů – pro vtláčení a těžbu plynu mohou zákazníci využívat trvale nabízené dodatečné denní pevné/přerušitelné těžební a vtláčecí výkony.

Ceny dodatečného provozního objemu jsou uvedeny v Ceníku. Jejich dostupnost a maximální dobu rezervace je nutné konzultovat s obchodním dispečinkem Moravia Gas Storage. Minimální doba rezervace je jeden plynárenský den.

Dodatečné výkony

Dodatečné denní výkony lze rezervovat nezávisle na parametrech platné uskladňovací smlouvy. (Minimální) ceny dodatečných výkonů jsou uvedeny v Ceníku. Dostupnost výkonů a maximální dobu rezervace je nutné konzultovat s obchodním dispečinkem Moravia Gas Storage a žádost může zákazník zadat v našem nominačním portále, popř. emailem, až 90 dní předem. Minimální doba rezervace je jeden plynárenský den. Žádosti o dodatečné výkony jsou vyhodnocovány podle časové značky přijetí od nejdříve přijaté po nejpozději přijatou.

  • Dodatečný denní pevný výkon – jedná se o vtláčecí nebo těžební výkon v MWh/den na pevné bázi. Tento výkon nemůže být ze strany Provozovatele ZP přerušen.
  • Dodatečný denní přerušitelný výkon – jedná se o dodatečný vtláčecí nebo těžební výkon v MWh/den na přerušitelné bázi, který může Provozovatel ZP v případě potřeby přerušit. V případě krácení krátí Provozovatel ZP rezervované přerušitelné výkony na základě ceny za jednotku přerušitelného vtláčecího nebo těžebního výkonu v pořadí od nejnižší ceny po nejvyšší s tím, že rezervované přerušitelné výkony se stejnou cenou za jednotku krátí poměrně.

Pravidla pro rezervaci a krácení denních produktů: