Jedná se o dodatečný vtláčecí nebo těžební výkon v MWh/den pro stávající ukladatele na přerušitelné bázi, který lze dokoupit nezávisle na parametrech platné uskladňovací smlouvy.

Předběžná velikost dostupných přerušitelných výkonů pro následující den je uvedena na webových stránkách společnosti (Aktuální dostupný přerušitelný vtláčecí výkon a Aktuální dostupný přerušitelný těžební výkon). Na těchto stránkách je rovněž dostupný i přehled realizovaných přerušení.

Cena za přerušitelný vtláčecí nebo těžební výkon je dána nabídkou ukladatele. Nejdříve jsou uspokojovány požadavky s nejvyšší nabízenou cenou bez ohledu na čas podání požadavku na přerušitelný výkon.

Minimální cena za přerušitelný vtláčecí nebo těžební výkon je uvedena v tabulce níže.

Objednávku na denní přerušitelný výkon může zákazník zadat v našem nominačním portálu neomezeně dlouho před termínem realizace, i na více dní najednou.

Termín rezervace Vtláčecí výkon
Těžební výkon
(CZK/MWh) (CZK/MWh)
Den předem (rezervace do 18:00 PD-1) 8,00 8,00
Vnitrodenní (rezervace od 18:00 PD-1 do 24:00 PD) 9,00 9,00

Platnost od 14. 4. 2022