Skladovací kapacita                       179 440 MWh

Max. vtláčecí výkon                       1 802 MWh/den

Max. těžební výkon                        3 004 MWh/den

Produkt                                             roční

Skladovací období        1 skladovací rok, tzn. 1.4.2022 – 1.4.2023

Ostatní články