Aukce skladovací kapacity 30.03.2021, 10:00

Skladovací kapacita                      179 440 MWh

Max. pevný vtláčecí výkon          1 802 MWh/den (102 dní pevné vtláčení dle vtlačné křivky)

Max. pevný těžební výkon          3 004 MWh/den (65 dní pevné těžby dle těžební křivky)

Produkt                                           roční

Skladovací období                         1 skladovací rok tzn. 1.4.2021 – 1.4.2022

Podmínky aukce 30. 03. 2020

 

Ostatní články