Informace o ročním plánu snížení velikosti dostupných denních výkonů virtuálního zásobníku plynu

Termín odstávky
Snížení skladovací kapacity
Snížení kvality služeb Poznámka
Provozní objem Vtláčecí výkon Odběrový výkon
2.5.2017 – 4.5.2017 170 mil.m3 na 50% max. výkonu na 0% max. výkonu  Údržba plynovodu Brumovice-Uhřice
1.11.2017 – 12.11.2017 190 mil.m3 0 m3/den 0 m3/den  Údržba MS Brumovice
13.9.2018, 20.9.2018 250 mil. m3 na 83% max. výkonu na 83% max. výkonu Odstávka zařízení N4G (čištění plynovodu DN 700 RU Mutěnice – PRS V.Němčice)
24.9.2018 – 1.10.2018 250 mil. m3 0 m3/den
0 m3/den Plánovaná údržba ZP Dambořice
30.10.2018, 1.11.2018 250 mil. m3 na 50% max. výkonu na 50% max. výkonu Odstávka zařízení N4G (čištění plynovodu DN 700 RU Mutěnice – PRS V.Němčice)
1.6. – 19.9.2019 298 mil. m3 0 % 100 % plánované Investiční výstavba
20. – 30.9.2019 298 mil. m3 100 % 100 % plánované Investiční výstavba
1.10. – 15.12.2019 298 mil. m3 0 % 100 % plánované Investiční výstavba

Aktualizace k 10.12.2018