Informace o ročním plánu snížení velikosti dostupných denních výkonů virtuálního zásobníku plynu

Termín odstávky
Snížení skladovací kapacity
Snížení kvality služeb Poznámka
Provozní objem Vtláčecí výkon Těžební výkon
20. – 30.9.2019 298 mil. m3 na 0 % max. výkonu na 0 % max. výkonu plánované technologická odstávka

Aktualizace k 26.4.2019